• Cuộc hẹn
  • Thời gian
  • Xác nhận

Lên lịch một buổi hẹn

Đây là lịch hẹn gặp Phụ huynh & Học sinh của thầy Lê Đình Hiếu (NCS Tiến sỹ Giáo dục tại Johns Hopkins University và là Scholarship Expert tại MAX Education)


Buổi gặp này sẽ là cơ hội trò chuyện giữa thầy Hiếu và gia đình, nhằm giúp thầy và MAX Education có được sự kết nối cao nhất với gia đình, qua đó, phát huy được vai trò là một người cố vấn học bổng đáng tin cậy của gia đình.


Mong được gặp.