Người phụ trách Huỳnh Kim Dư
Cập nhật gần nhất 30/03/2023
Thời gian hoàn thành 17 giờ 43 phút
Thành viên 47
 • Module 1: Kiến thức chung
  • Module 1 - Kiến thức chung
  • Thư ngỏ chương trình học bổng 2023
  • FAQ HIU
  • PORTFOLIO HIU 2023
  • Bài kiểm tra Thư ngỏ chương trình học bổng
   10 xp
  • Bài kiểm tra FAQ
   10 xp
  • Bài kiểm tra Portfolio HIU 2023
   10 xp
 • Module 2: Quy trình Telesales
  • Module 2 - Quy trình đăng ký xét tuyển
  • Module 2 - Quy trình telesales
  • Hướng dẫn xét tuyển đăng kí Đại học 2023
  • Kịch bản gọi TELESALE 2023
  • Bài kiểm tra Hướng dẫn xét tuyển đăng kí Đại học 2023
   10 xp
  • Bài kiểm tra Kịch bản gọi TELESALES 2023
   10 xp
 • Module 3: Kỹ năng bán hàng qua điện thoại
  • Giới thiệu bản thân và Hiểu về tầm quan trọng của nghề Sales
  • Kỹ năng Tư vấn Tuyển sinh chuyên sâu
  • Bài kiểm tra Kỹ năng tư vấn Tuyển sinh
   10 xp
 • Module 4: Kỹ năng chốt Sales
  • KỸ NĂNG BÁN HÀNG | 15 CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁCH CHÊ GIÁ CAO
  • Kỹ năng Chốt sales Tuyển sinh
  • Muốn bán được hàng dễ dàng cần phải biết 6 Chiến Lược này | Nguyễn Phùng Phong
  • Bài kiểm tra Kỹ năng chốt Sales
   10 xp