Người phụ trách Nguyễn Thị Kim Dung
Cập nhật gần nhất 04/07/2023
Thời gian hoàn thành 3 giờ 42 phút
Thành viên 68
 • Session 1 - Critical Thinking
  • SCG Skills for Social Innovators I Critical Thinking - Video 1
  • SCG Skills for Social Innovators I Critical Thinking - Video 2
  • SCG Skills for Social Innovators I Critical Thinking - Video 3
  • Tài liệu tham khảo "Critical Thinking"
  • Slide recap - Critical Thinking
  • Critical Thinking quiz
   10 xp
 • Session 2 - Problem Solving
  • SCG Skills for Social Innovators | Problem Solving - Video 1
  • SCG Skills for Social Innovators | Problem Solving - Video 2
  • Slide recap: Problem Solving
  • Tài liệu tham khảo Problem Solving
  • Problem Solving Quiz
   10 xp