Người phụ trách Nguyễn Thị Kim Dung
Cập nhật gần nhất 29/05/2024
Thời gian hoàn thành 4 giờ 11 phút
Thành viên 6018
 • Introduction
  • TG24 - Giới thiệu Dự án
 • Session 1 - Creativity
  • Creativity 01 - Câu chuyện 5 chú khỉ và 1 nải chuối
  • Creativity 02 - Nguyên tắc của sự Sáng tạo
  • Creativity 03 - Nguyên tắc "Brainstorming"
  • Creativity Handouts
  • Creativity Quiz
   10 xp
 • Session 2 - Critical thinking
  • Critical Thinking 01 - Thu thập thông tin: góc nhìn và sự quan sát
  • Critical Thinking 02 - Quá trình tư duy phản biện
  • Critical Thinking 03 - Ứng dụng Tư duy phản biện
  • Critical Thinking Handouts
  • Critical Thinking Quiz
   10 xp
 • Session 3 - Communication
  • Communication 01 - Thế nào là Giao tiếp hiệu quả?
  • Communication 02 - Kỹ năng lắng nghe hiệu quả
  • Communication 03 - Kỹ năng trình bày hiệu quả
  • Communication 04 - Làm thế nào để có một buổi thuyết trình bùng nổ?
  • Communication Handouts
  • Communication Quiz
   10 xp
 • Session 4 - Collaboration
  • Collaboration 01- Lãnh đạo và phân chia công việc
  • Collaboration 02 - Xây dựng đội nhóm hiệu quả
  • Collaboration 03 - Đồng tình & Hỗ trợ đội nhóm
  • Collaboration Handouts
  • Collaboration Quiz
   10 xp
 • Conclusion
  • TG24 - Lời cảm ơn từ Talent Generation