Người phụ trách Nguyễn Thị Kim Dung
Cập nhật gần nhất 03/04/2024
Thời gian hoàn thành 6 giờ 44 phút
Thành viên 2095
  • Giới thiệu Học viện G.A.P
 • Module 0 - Introduction to GMH
  • Introduction to GMH - slide recap
  • Module 0 - G.A.P Institute
  • Module 0 - MAX Education
  • Module 0 - Hear Us Now (HUN)
  • Module 0 - General Standards
  • Module 0 - Assessment test
 • Module 1 - Best Practice in Training
  • Module 1 - Best Practice in Training
  • Module 1 - Best Practice in Training
  • Module 1 - Assessment Test